Nasze realizacje

Projekty kubaturowe:

 1. Rozbudowa instalacji elektrycznych w budynku hali magazynowej – Łąka
 2. Przebudowa i rozbudowa budynku wytwórni wędlin wraz z instalacjami – Łososina Dolna
 3. Budynek produkcyjny (wyroby garmażeryjne) wraz z instalacjami – Kamionka Wielka
 4. Budynek przedszkola – Borek Wielki
 5. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Męcinie Wielkiej na Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych dla mieszkańców Gminy Sękowa w budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną – Męcina Wielka
 6. Rozbudowa budynku drukarni o część magazynową i część socjalną. Przebudowa fragmentu części biurowej istniejącego budynku, Budowa budynku portierni – Nowy Sącz
 7. Budynek usługowo-handlowy (sklep spożywczo-przemysłowy) wraz z infrastrukturą techniczną – Nowy Sącz
 8. Zmiana sposobu użytkowania hali na budynek produkcyjny wraz z rozbudową o zaplecze socjalno-administracyjne – Leżajsk.

Projekty sieciowe:

 1. Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN/nN dla zasilania budynku magazynowego z częścią biurowo-socjalną centrum logistycznego – Krzemienica
 2. Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN i słupa napowietrznej linii SN. Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego elektroenergetycznego w tym budowa stacji transformatorowej – Florynka
 3. Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN oraz linii kablowej nN. Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą – Klęczany
 4. Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN – Siedliska
 5. Budowa oświetlenia ścieżek rowerowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1485K w miejscowości Libusza
 6. Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej (dz. 2383/1) w miejscowości Lipinki
 7. Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej (dz. 2384/6) w miejscowości Lipinki
 8. Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej (dz. 2350/2) w miejscowości Lipinki
 9. Przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia nN – Małopolska.

Elektro-Bud Projekt Andrzej Król