Oferta

Naszym klientom możemy zaoferować projektowanie w zakresie instalacji:

Instalacje elektryczne silnoprądowe:

 • instalacje oświetlenia podstawowego,
 • oświetlenie ewakuacyjne i ewakuacyjne kierunkowe,
 • instalacje oświetlenia dekoracyjnego,
 • systemy sterowania oświetleniem,
 • rozdzielnice nN, SN,
 • wewnętrzne linie zasilające,
 • obliczenia zwarciowe, rozpływu mocy,
 • instalacje uziemienia,
 • instalacje odgromowe,
 • przyłącza elektroenergetyczne nN, SN,
 • stacje transformatorowe SN/nN,
 • linie kablowe i napowietrzne nN, SN,
 • oświetlenie uliczne,
 • instalacje fotowoltaiczne.

Instalacje elektryczne niskoprądowe:

 • systemy sygnalizacji pożaru (SSP/SAP),
 • instalacje okablowania strukturalnego LAN,
 • instalacje inteligentnego budynku,
 • kontrola dostępu,
 • telewizja przemysłowa CCTV,
 • telewizja naziemna i satelitarna,
 • systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN,
 • systemy domofonowe i wideodomofonowe.

Pomiary elektryczne:

 • rezystancji izolacji przewodów i kabli,
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • badania wyłączników różnicowoprądowych,
 • badania stanu instalacji odgromowej,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiary natężenia oświetlenia.

Elektro-Bud Projekt Andrzej Król