Referencje / uprawnienia

  1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  2. Uprawnienia SEP G1 / E – Wykonawcze uprawnienia elektryczne (Eksploatacja)
  3. Uprawnienia SEP G1 / D – Dozorowe uprawnienia elektryczne (Dozór)
  4. Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii
  5. Certyfikat instalatora i projektanta odnawialnych źródeł energii w zakresie fotowoltaiki
  6. Certyfikat szkoleniowy w zakresie projektowania i wykonania instalacji oraz konfiguracji produktów systemu inteligentnego domu marki Grenton.

Elektro-Bud Projekt Andrzej Król